COOKIEBELEID

Wie verwerkt uw gegevens?

Het Belgische bedrijf, MR Werbrouck Sam, met maatschappelijke zetel te Roesbruggeplein 1, 8972 Poperinge, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0686.662.307, hierna genoemd “MR Werbrouck Sam“ is de verwerkingsverantwoordelijken en de beheerders onder het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming van de persoonlijke gegevens die u bij ons indient.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of mobiele telefoon dat het mogelijk maakt om gegevens op te slaan en te traceren over het gebruik van de website. MR Werbrouck Sam gebruikt cookies om jou te identificeren of om bijvoorbeeld jouw productselectie op te slaan in jouw winkelmandje. Cookies worden beheerd door jouw internet browser.

Cookies zijn ofwel:

 1. sessie-specifiek, wat betekent dat deze worden verwijderd van jouw computer als de sessie of de browser afgesloten is
 2. permanent, wat betekent dat deze worden opgeslagen op jouw computer tot dat deze verwijderd worden.

Welke cookies gebruiken de MR Werbrouck Sam websites?

MR Werbrouck Sam websites gebruiken zowel sessie-specifieke als permanente cookies. MR Werbrouck Sam gebruikt elk van de volgende categorieën cookies:

 • Functionele cookies
  Helpen een website te functioneren en de service aan te bieden die gebruikers bij het gebruik van een website verwachten, zoals navigatie, toegang tot beveiligde onderdelen, etc. Deze cookies zijn noodzakelijk en zonder hen zou de website niet naar behoren functioneren, bijvoorbeeld voorkeurscookies om de website toe te laten de selectie te onthouden in verband met taal, regio, leeftijd,.. Deze cookies zijn niet cruciaal, maar bevorderen de ervaring van de gebruiker.
 • Performance cookies
  Verzamelen gegevens over hoe een gebruiker omgaat met de website. Dit kan zijn omtrent de pagina’s die de gebruiker het meest bezoekt, zijn activiteit op de website en hoe vaak hij terugkomt.
 • Targeting cookies
  Zoals social sharing cookies – de MR Werbrouck Sam websites bevatten sociale knoppen die toelaten aan klanten om producten te delen op sociale netwerken zoals Facebook. Als gebruikers klikken op zulke knop, zullen de meeste een third party cookie plaatsen. Voor meer informatie: http://www.facebook.com/about/privacy/

Bovenop de functionele cookies gebruikt MR Werbrouck Sam de volgende cookies:

 • Browser pixels: performance & targeting cookies
 • Microsoft: performance & targeting cookies
 • Google Analytics: performance cookies
 • Google Adwords: targeting cookies
 • Facebook & Instagram: targeting cookies

Jouw toestemming bij het gebruik van cookies

Toestemming van de gebruiker is niet noodzakelijk voor de cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de diensten die vereist worden door de gebruiker.

Anderzijds is toestemming wel noodzakelijk voor de andere cookies: performance cookies, functionele cookies & targeting cookies.

Het gebruik van deze cookies vereist een geldige, vrije, specifieke, geïnformeerde en actieve goedkeuring.

Geïmpliceerde toestemming is niet langer voldoende. Toestemming moet gegeven worden door middel van een bevestigende actie, zoals het aanklikken van een opt-in of het kiezen van settings of voorkeuren in een menu. Het eenvoudigweg bezoeken van de MR Werbrouck Sam website geldt niet als toestemming.

Als er geen vrije keuze is, is er geen geldige toestemming. Daarom geeft MR Werbrouck Sam de optie om zowel cookies te accepteren als te weigeren.

MR Werbrouck Sam biedt daarom een opt-out optie aan. Zelfs na het verkrijgen van toestemming biedt MR Werbrouck Sam de optie aan om de toestemming in te trekken.

Wijziging

Dit cookiebeleid kan wijzigen in de toekomst. Deze wijzigingen gaan in op het moment van het publiceren van het gewijzigde beleid. Gebruikers van de MR Werbrouck Sam website worden aangeraden om regelmatig het privacy en cookiebeleid te raadplegen voor mogelijke wijzigingen.

Contacteer ons

Voor vragen over deze cookie policy, gelieve ons te contacteren: info@brouwerij-werbrouck.be.